Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ - DNC/2007, ngày 26/02/2007 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Địa chỉ: KP Hương Phước, phường Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3600 182.

Fax: 0251 3600 182.

Email: tancangdongnai@gmail.com.

Quy mô đầu tư

  • Diện tích dự án: 25,175 ha.
  • Trữ lượng đá xây dựng khai thác: 11.143.419 m3.
  • Công suất khai thác: 1.000.000 m3/năm.
  • Công suất chế biến: 1.260.000 m3/năm.
  • Tuổi thọ mỏ: 14 năm.

Ban lãnh đạo

  • Ông Đoàn Duy Phụng - Giám đốc Xí nghiệp
  • Ông Đỗ Nam Hải - Phó Giám đốc Xí nghiệp

Liên hệ mua hàng

  • Ông Hoàng Quốc A - Điện thoại: 0916 722 101.