Tin tức công ty

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Xí nghiệp bê tông Đồng Nai

21/05/2021 09:12

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Xí nghiệp bê tông Đồng Nai lần 1 năm 2021

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 6 năm 2021

18/05/2021 13:34

Thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần 6 năm 2021

Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

29/04/2021 16:20

Quyết định số 61/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021 về bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

29/04/2021 16:33

Quyết định số 60/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021 về bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

29/04/2021 15:17

Quyết định số 59/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021 về bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

29/04/2021 15:47

Nghị quyết số 364/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2001 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc và Kế toán Trưởng