Tin tức công ty

Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 06 năm 2019

05/06/2019 13:31

Sáng ngày 01/06/2018, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng...

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức buổi họp triển khai, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2019 – 2021

05/06/2019 13:57

Ngày 31/07/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức buổi họp triển khai, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm...

Thông báo mở thầu

27/05/2019 15:25

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai hiện đang có nhu cầu Mua 03 xe bồn trộn bê tông tại Đồng Nai

Ngày hội “ Công nhân, Viên chức và Người lao động” tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2019

16/05/2019 15:35

Ngày 11/05/2019, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai tham gia Ngày hội “ Công nhân, Viên chức và Người lao động” tỉnh...

Tổ chức sinh nhật cho Đoàn viên công đoàn tháng 05 năm 2019

02/05/2019 13:39

Sáng ngày 02/05/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

24/04/2019 09:26

Ngày 19 tháng 04 năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019