Là đơn vị được thành lập theo Quyết định số  155/QĐ-DNC, ngày 19/12/2013 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Địa chỉ: Ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3600 923.

Fax: 0251 3600 923.

Email: thientandongnai@gmail.com.

Quy mô đầu tư

  • Diện tích Dự án: 27,77 ha.
  • Trữ lượng đá xây dựng khai thác: 9.956.976 m3.
  • Công suất khai thác giai đoạn 1: 354.000 m3/năm
  • Công suất chế biến giai đoạn 1: 354.000m3/năm.
  • Tuổi thọ Mỏ: 16,3 năm.

Ban lãnh đạo

  • Ông Đoàn Duy Phụng - Giám đốc xí nghiệp

Liên hệ mua hàng

  • Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Điện thoại: 0937 066 557 - 0979 208 184.