Nhà máy Vật liệu mới Đồng Nai là đơn vị được thành lập theo Quyết định số 213/QĐ-DNC-HCNS, ngày 27/4/2020 của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. 

Tổng mức đầu tư:  36.915.669.000 đồng.

Công suất nhà máy: 50.000.000 viên/năm (bao gồm 02 dây chuyền sản xuất).

Giai đoạn 1: 25.000.000 (quy về gạch 80 x 80 x 180 (mm))

Chất lượng sản phẩm: Theo TCVN 6477:2016

Địa chỉ: Lô E-F Cụm Công nghiệp Hố Nai 3, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.

Email: vatlieumoidongnai@gmail.com

Ban lãnh đạo:

  • Ông Nguyễn Hoàng Phương - Giám đốc Nhà máy

Liên hệ mua hàng:

  • Ông Bùi Ngọc Kỷ: 0973 230 032