Ngày 31/05/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức buổi họp triển khai, trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2019 – 2021 cho :

- Bà Nguyễn Thị Hằng – nhân viên phòng Hành chính Nhân sự giữ chức Phó phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo Quyết định số 211/QĐ-DNC-HCNS ngày 20 tháng 05 năm 2019.

- Ông Nguyễn Hoàng Phương  – nhân viên phòng Dự án giữ chức Phó phòng Dự án  - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo Quyết định số 212/QĐ-DNC-HCNS ngày 20 tháng 05 năm 2019.

 Một số hình ảnh :