Đại hội Chi bộ Văn phòng Công ty DNC

Ngày 12/11/2019 Chi bộ Văn Phòng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ  2020 – 2023 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; quyết định phương hướng hoạt động và bầu chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện và đã bầu BCH nhiệm kỳ  2020 – 2023 gồm những đồng chí sau:

1. Ông Trần Tiến Bình - Bí thư Chi bộ

2. Ông Tần Thế Hùng - Phó Bí thư Chi bộ

3. Bà Phạm Thái Hoài Hương - Chi Ủy viên

Một số hình ảnh Đại hội: