Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

Ngày 15 tháng 03 năm 2019, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật Liệu Đồng Nai đã tiến hành Đại hội tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2022

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Ban Tổng giám đốc, cùng với sự hỗ trợ của Công đoàn cơ sở Công ty. Đồng thơi được sự chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ Đoàn cơ sở Tổng công ty SONADEZI, cùng với sợ nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ đoàn viên trong Chi đoàn nên công tác Đoàn và phong trào Thanh niên luôn hoạt động tốt và có tác dụng tích cực trong việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị trong những năm qua.

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022 gồm:

Đồng chí Trịnh Văn Biên Bí thư Chi đoàn

Đồng chí Đinh Thị Nhị Uyên  Phó Bí thư chi đoàn

Đồng chí Nguyễn Thế Phước UV BCH CHI đoàn

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện, và đã bầu ra BCH là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thành công nghị quyết Đại hội đề ra.

Một số hình ảnh Đại hội: