Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng quản trị về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết và Hội nghị người lao động năm 2019. Ngày 15/01/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tiến hành tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và chương trình hoạt đông năm 2020; và Hội nghị người lao động năm 2020 - 2022.

 Về dự Hội nghị công ty DNC có: Ông Trương Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Nguyễn Thế Phòng Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty; Bà Lê Thị Giang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Tiến Toản – Phó Tổng Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Bá Tùng – Chủ tịch công đoàn cơ sở; Ông Trịnh Văn Biên - Bí thư Đoàn thanh niên; Ông Nguyễn anh Hiên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh và 70 đại biểu ưu tú đại diện cho 70 đoàn viên công đoàn được triệu tập trong tổng số 156 CB-CNV trong toàn Công ty. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh :