THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động

 

Căn cứ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. Thông báo tuyển dụng lao động ở các vị trí sau:

 

TT

Vị trí tuyển dụng

Số

lượng

Giới tính

Độ tuổi

Trình độ

Kinh nghiệm

Kỹ năng

Nam

Nữ

Chuyên môn

NN

Vi tính

I

XN Đá Thiện Tân 5

 

Kỹ thuật mỏ

01

x

 

22 - 40

Trung cấp Kỹ thuật khai thác mỏ trở lên

Giao tiếp

Chuyên ngành

Tối thiểu

 01 năm

Năng động, giao tiếp tốt, giải quyết tốt công việc, chịu áp lực về môi trường làm việc

II

NM Vật liệu Mới  Đồng Nai

 

Lao động phổ thông

03

x

x

18 - 40

LĐPT

 

 

 

Năng động, nhiệt tình, chịu áp lực về thời gian và môi trường làm việc