Công ty đang có nhu cầu mua 03 xe bồn trộn bê tông tại đồng nai