Tin tức công ty

Quyết định bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

29/04/2021 15:17

Quyết định số 59/QĐ-DNC-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021 về bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng

29/04/2021 15:47

Nghị quyết số 364/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2001 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc và Kế toán Trưởng

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai

29/04/2021 11:55

Quyết định số 57/QĐ-DNC-HCNS ngày 29 tháng 04 năm 2021 về việc bổ nhiệm Phó giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai

Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai

29/04/2021 10:33

Quyết định số 56/QĐ-DNC-HCNS ngày 29 tháng 04 năm 2021 về việc bổ nhiệm Phó giám đốc chi nhánh Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

29/04/2021 08:29

Ngày 26 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2021 - 2026)

Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong Quý II năm 2021

08/04/2021 08:13

Sáng ngày 05/04/2021, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong Quý II.