Sáng ngày 05/01/2021, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong Quý I:

        1. Bà Phạm Mai Trinh                                sinh ngày 01/01/1992

 

2. Ông Nguyễn Tấn Lợi                             sinh ngày 08/01/1977

 

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn                        sinh ngày 22/01/1979

 

4. Bà Đỗ Thi Thu Hường                           sinh ngày 11/02/1974

 

5. Ông Nguyễn Tiến Toản                          sinh ngày 12/02/1981

 

6. Ông Lê Minh Luyện                               sinh ngày 22/02/1981

 

7. Ông Bùi Văn Hội                                   sinh ngày 24/02/1975

 

8. Bà Đặng Thị Hồng Quyên                     sinh ngày 28/02/1979

 

9. Ông Huỳnh Quang Khánh                     sinh ngày 02/03/1963

 

10. Ông Trịnh Phú Cường                         sinh ngày 19/03/1991

 

11. Ông Nguyễn Thành Nhựt                    sinh ngày 23/03/1971

Một số hình ảnh: