Sáng ngày 01/06/2018, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 06 gồm:

1. Bà Phạm Thái Hoài Hương - sinh ngày 06/06/1983

2. Ông Trần Tiến Bình - sinh ngày 17/06/1971

3. Ông Đỗ Nam Hải - sinh ngày 17/06/1969

Một số hình ảnh: