Sáng ngày 01/07/2018, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 07 gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Dực - sinh ngày 02/07/1963

2. Bà Vũ Thị Chung - sinh ngày 10/07/1976

3. Ông Trần Tiến Đạt - sinh ngày 11/07/1990

4. Ông Đặng Đình Nam - sinh ngày 12/07/1961

5. Ông Phạm Tuấn Sơn - sinh ngày 22/07/1970

6. Ông Trần Thế Anh - sinh ngày 23/07/1983

Một số hình ảnh: