Sáng ngày 03/09/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 09 gồm:

Ông Trần Chí Phương                        sinh ngày 22/09/1959

Bà Vũ Thị Vân                                   sinh ngày 30/09/1983

Một số hình ảnh: