Sáng ngày 01/10/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 10 gồm:

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng                     sinh ngày 09/10/1990

Bà Trương Hồng Hải                                   sinh ngày 23/10/1988

Bà Phạm Thị Thùy Trang                           sinh ngày 27/10/1987

Ông Đinh Tiến Đạt                                      sinh ngày 31/10/1974

Một số hình ảnh: