Sáng ngày 02/12/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 12:

1. Ông Trương Cường                                sinh ngày 25/12/1962

2. Ông Nguyễn Thế Phòng                        sinh ngày 01/12/1960

3. Bà Lê Thị Giang                                     sinh ngày 26/12/1977

4. Ông Đoàn Duy Phụng                            sinh ngày 29/12/1968

5. Ông Trần Trọng Tấn                              sinh ngày 12/12/1968

6. Ông Nguyễn Thành Long                      sinh ngày 08/12/1978

7. Ông Vũ Quốc Hùng                                sinh ngày 27/12/1985

8. Ông Bùi Đình Hùng                               sinh ngày 27/12/1994 

Một số hình ảnh: