Sáng ngày 02/05/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 05 gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Phước - sinh ngày 04/05/1991

2. Ông Bùi Thanh Tùng - sinh ngày 04/05/1992

3. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu - sinh ngày 05/05/1986

4. Ông Hoàng Quốc A - sinh ngày 26/05/1977

5. Ông Nguyễn Quyết Tiến - sinh ngày 27/05/1990