Sáng ngày 02/01/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 1:

1. Phạm Mai Trinh sinh ngày 01/01/1991

2. Nguyễn Tấn Lợi sinh ngày 08/01/1977

3. Nguyễn Thanh Sơn sinh ngày 22/01/1979

Một số hình ảnh :