Sáng ngày 01/02/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 2:

1. Ông Nguyễn Tiến Toản - sinh ngày 12/02/1981

2. Bà Đỗ Thi Thu Hường - sinh ngày 11/02/1974

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - sinh ngày 18/02/1982

4. Ông Lê Minh Luyện - sinh ngày 22/02/1981

5. Ông Bùi Văn Hội - sinh ngày 24/02/1975

6. Ông Trịnh Văn Biên - sinh ngày 27/02/1992

7. Bà Đặng Thị Hồng Quyên - sinh ngày 28/02/1979

Một số hình ảnh: