Sáng ngày 01/04/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 4:

1. Ông Nguyễn Hoàng Phương          sinh ngày 06/04/1985

2. Bà Nguyễn Tú Loan                       sinh ngày 08/04/1988

3. Ông Tần Thế Hùng                         sinh ngày 10/04/1976

4. Ông Lê Thành Đông                       sinh ngày 28/04/1983

5. Ông Nguyễn Văn Trường               sinh ngày 29/04/1982

Một số hình ảnh: