Sáng ngày 01/03/2019, tại hội trường của Công ty, Công đoàn Bộ phận Văn phòng đã tổ chức lễ sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh trong tháng 3:

1. Ông Huỳnh Quang Khánh - sinh ngày 02/03/1963

2. Ông Nguyễn Thành Nhựt - sinh ngày 23/03/1971

Một số hình ảnh: