Vào lúc 08h30 ngày 03/07/2020, chi bộ Văn phòng đã tổ chức buổi lễ trao quyết định số 1802-QĐ/ĐU và 1803-QĐ/ĐU ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp, công nhận Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Anh Tuấn.

Tới tham dự buổi lễ, có đồng chí Trương Cường Bí thư Đảng ủy Công ty và các đồng chí đảng viên trong chi bộ Văn phòng.

Một số hình ảnh: