Vào lúc 08h00 ngày 27/12/2018, chi bộ Văn phòng  đã tổ chức buổi lễ trao quyết định số 1268-QĐ/ĐUK ngày 10 tháng 12 năm 2018 và quyết định số 1269-QĐ/ĐUK ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp, kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn.

Tới tham dự buổi lễ, có đồng chí Trương Cường Bí thư Đảng ủy;  đồng chí Nguyễn Thế Phòng phó Bí thư Đảng ủy Công ty; các đồng chí đảng viên trong chi bộ Văn phòng và các quần chúng trung kiên.

Một số hình ảnh: